Домашняя работа

Упр.53

У нас дома есть холодильник, стол, стулья, телевизор, шкаф, посуда.

Я всегда помогаю маме. Я смотрю за маленьким  братиком, покупаю хлеб, выбрасываю мусор.

Упр.54

Бабочка  —  мотылек.

тревога—беспокойство

большая—огромная

разноцветная—пёстрая

летать—порхать

обманывать—врать,лгать

разбить—сломать

Реклама

5×1+1:1+3×1-1×1=8

5+1+3-1=8

6+2=8

(10-9)6+25×1-1×14=18

(1+1):1+1(3-2)+4×1-1=6

(25-75:3):2=0

 

everything-ամեն ինչ

bring-բերել

different-տարբեր

put on-հագնել

put off-հանել

trousers-տաբատ

overcoat-վերարկու

understand-հասկանալ

proverb-ասացվածք

try-փորձել

 

Տնային աշխատանք

05.04.18

Ղազարոս Աղայանի մանկական պատմվածքներից կարդա՛ «Ծառերի գանգատը»։

1. Ընդգծված բառերը փոխարինի´ր հոմանիշներովԸնտրածդ բառերիգրությունը ճշտի´ր բառարանի օգնությամբ:

Հորեղբորս որդի մրջյուններով շատ է հետաքրքրվում:
Մրջյունները կանոնավոր զորք ունեն և հարևանից միջատների դեմ պատերազմելու են դուրս զալիս կանոնավոր շարքերով:
Մրջյուններն էլ հակառակորդ ունեն. դրանք խոշոր ճանճերն են:
Թափառաշրջիկ մրջյունները ուղեվորվել են մայրամուտին և գիշերը:

Արեգակնային համակարգ

360px-Արեգակնային_համակարգ.jpg

Արեգակնային համակարգ, մոլորակային համակարգ, որը գտնվում է Ծիր Կաթին գալակտիկայի մեջ[1] և բաղկացած է Արեգակից և այլ երկնային մարմիններից, որոնք ձգողությամբ կապում են նրա ութ մոլորակները,  նրանց 167 բնական արբանյակները, հինգ գաճաճ մոլորակները (Սերես, Պլուտոն, Հոմեա, Մակեմակե և Էրիս և նրանց վեց բնական արբանյակները) և միլիարդավոր այլ փոքր մարմիններ։ Այս վերջինը բաղկացած է աստերոիդներից, Կոյպերի գոտու մարմիններից, գիսաստղերից, աստղաքարերից և տիեզերական փոշուց։

Continue reading «Արեգակնային համակարգ»

Տնային աշխատանք

Առաջադրանք

Կետերի փոխարեն գրի´ր փակագծերում տրված համապատասխան բառը կամ արտահայտությունը:

Ծառերին արթնացնողրը… (քամին էր, քամիներ):

Այս օրվանից հետո շատ …. (քամին էր, քամիներ) են փչել:

Տարբեր …. (պարեր, պար էր) են սովորեցնում դպրոցում:
Դա չտեսնված մի … (պարեր, պար էր):

Պարտեզի բոլոր ծաղիկները (սպիտակ են, սպիտակեն):
Եթե բոլոր ծաղիկներր միանգամից (սպիտակ են, սպիտա­կեն) ու միևնույն բույրը արձակեն, լա՜վ կլինի:

Թող հենց հիմա աչքերը (փակ են, փակեն) ու քնեն:
Բոլոր դռները (փակ են, փակեն), մի՞թե տանը մարդ չկա:

Անծանոթ … (համ էր, համեր), այդ մրգից չէի կերել:
Տարբեր խոհարարների եփած նույն անունով ճաշերը տարբեր (համ էր, համեր) ունեն:

 

21.03.18

Կետերի փոխարեն գրի’ր փակագծում տրված բառերըԸնդգծի´ր այն բառերըորոնք առանց փոփոխելու գրեցիր:

Կենդանաբանական այգու (այգի) տնօրենը պատմում Էր, որ այդ փիղը (փիղ) կապեր քանդելու հմուտ (հմուտ) վարպետ էր: Գիշրները նա  (համառորեն) ու համառորեն (ճարպկորեն) քանդում էր իր ոտքերը (ոտքեր) կապած պարանները: Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր ծխնիներից անաղմուկ հանել այն շինության (շինություն) դուռը, որտեղ նրան բանտել էին (բանտել): Չանհանգստացնելով խոր քնած սպասավորին (սպասավոր) նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս բնակիչներին (բնակիչներ) հետ ծանոթանալու:

  1. Բանաստեղծությունը ընթերցելուց հետո փորձիր նկարագրել գարունը՝ ինչպիսի՞ն էր այն։

2. Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր մակդիրները․ օրինակ՝ պայծառ գարուն։                                      Քնքշորեն սիրել, անուշ փայփայել մեկին, անափ երեկո, նուշ տագնապ, զանգերի կարկաչ,քնքուշ ձեռք։

3. Բաղաձայնների ուղղագրությունը։

Ըստ անհրաժեշտության լրացնել բ, պ կամ փ։
Գաբրիել, սփրթնել,  դարպաս, դարբին.ին, շամփուր, երբ,
իբրև, խաբել,  Հակոբ, համբերել,  համբույր,
փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոփ,
ապշել, սուրբ, սրբել,  ուրբաթ,  թփրտալ, աղբանոց,
ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։