Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

16,24 թվերի բաժանարարերը

16=1,2,4,8,16:

24=1,2,3,6,8,12,24:

951)

ա) 18 և 24=16,2,3

բ) 18 և 9=1,3,9

գ) 15 և 2=1,5

դ) 14 և 58=12

ե)12 և 32=1,2,4

զ)17 և 25=1

Реклама

13.02.2019

5-1

Единственное число (եզակի թիվ)

Множественное число  (հոգնակի թիվ)

лес  лесА
город городА
голос голосА
холод холодА
лист листьЯ
друг друзьЯ

1.Спишите, подчеркните существительные во множественном числе.                        1. Новые большие дома появились в нашем городе. 2. Пришла зима, и
наступили холода. 3. Настоящие друзья всегда помогают друг другу. 4.
Маль чик посадил дерево. 5. Осенью деревья сбрасывают листья. 6. Женщины плакали от радости, когда поили детей. 7. Города Армении хорошеют
год от года.
2.Перепишите предложения. данные в скобках слова употребите во
множественном числе. Подчеркните их окончания.

1. Многие леса на Земле вырублены. 2. Наступила весна, и на деревьях
появились первые листья. 3. Сильные дожди продолжались несколько
дней. 4. В лесу раздавались голоса детей. 5. Многие города Армении
получают воду из горных родников. 6. Друзя познаются в беде. 7. От яркого
солнца девочка закрыла глаза руками.

 

3.Допишите правильное окончание:
Зелёное  дерево – зелёные  деревья; высокый  дом – высокые дома; большой  словарь – большие  словари; умные  человек – умный  люди; дорогая   вещь – дорогие вещи; хороший  друг – хорошие  друзья; красивое  здание – красивые  здания; новая  машина – новые  машины; тёмная  ночь – тёмные  ночи; жёлтый  лимон – жёлтые  лимоны; интересный  фильм – интересные  фильмы; дешёвый билет – дешёвые  билеты;

11.02.2019

 1. Ի՞նչ գանձերի մասին է խոսում բանաստեղծը. ո՞վ է նվիրել նրան /ներկիր կարմիր գույնով/ իր հոգու գանձերի:    
 2. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր գանձ բառը:  Էլ ի՞նչը կամ ո՞ւմ գանձ կհամարես Գետնի մեջ կամ թաքստոցում պահված հարստություն:
 3. Բացատրիր ծով բարություն մակդիրը Օվկիանոսի մաս. առավել կամ պակաս չափով ցամաքով շրջապատված դառնաղի ջրով՝ ջրային մեծ տարածություն:  Բարի լինելը, բարիի հատկությունը: Գոյականի վրա դրվող և նրա հատկանիշը ցույց տվող որոշիչ բառ կամ բառակապակցություն։
 4. Ըստ բանաստեղծության՝ լրացրու բառակապակցությունները

անտակ, անծեր գանձեր։

ճոխ պարգև։

լեն ազատ սիրտ սիրտ։

անվեր սեր։

անհատ բարի։

Русский

3.группа

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за́ морем жила;
Спой мне песню, как деви́ца
За водой поу́тру шла.

Խմենք բարի ընկերուհի

Դժվար երիտասարդության իմ,

Խմենք տխրությունից; Որտեղ է բաժակ՞ը

Սրտին կլինի ավելի ուրախ

Երգի ինձ երգ, ինչպես երաժտահավը

Կամանց ծովի հետևը ապրում էր

Երգի ինձ երգ, ինչպես աղջիկ

Ջրի հետևից առավոտով գնում էի։

Սահադաշտում

Մենք այսօր այցելեցինք Ջրվեժի սահադաշտը։ Այնտեղ շատ գեղեցիկ էր։ Մենք սահում էինք սահադաշտում սահնակներով։ Անմոռանալի օր անցկացրեցինք։

 

10.01.2019

 1. Գերանը 12 մասի կտրելու համար քանիՙ՚ տեղից պետք է սղոցել այն:   Լուծում  11
 2. Գնացքը կազմված է 10 վագոնից: Գայանեն նստած է վերջից հաշված երրորդ վագոնում: Սկզբից հաշված՝ ո՚րերորդ վագոնում է գտնվում Գայանեն:     Լուծում  8
 3. Շենքի յուրաքանչյուր հարկի բարձրությունը 4մ է: Այդ շեքի երրորդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՚նչ բարձրության վրա է գտնվում:   Լուծում  8
 4. Մեկ մատիտն ունի 2 ծայր, երկուսը՝ 4. քանի՚ ծայր ունի մեկ ու կես մատիտը:  Լուծում  4
 5. Հաշվել՝ 1x2x3x4x5x6x7x8x9x0=0
 6. Երեք 5-ով ստացեք 5 :   Լուծում  5+5-5=5
 7. Հնարավո՚ր է 2, 3, 5, 7 թվանշանները մեկական անգամ օգտագործելով՝ կազմել 9-ի բաժանվող քառանիշ թիվ: վոչ

Մովսես Խորենացի Խորհուրդ մեծ և սքանչելի

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի
Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ,
Հովիւքն երգեն ընդ հրեշտակս`
Տան աւետիս աշխարհի:

Ծնաւ նոր արքայ
Ի Բեթղեհեմ քաղաքի,
Որդիք մարդկան, օրհնեցէք,
Զի վասն մեր մարմնացաւ:

Անբաւելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցաւ,
Ոչ մեկնելով ի հօրէ`
Ի սուրբ այրին բազմեցաւ:

Կարդա այսպես՝

յայսմ-հայսմ
աւուր-ավուր
յայտնեցաւ-հայտնեցավ

 

Մեծ և սքանչելի խորհուրդը,
Որ այս օրերին հայտնվեց
Հովիվները երգեն հրեշտակների հետ
Աշխարհին տան ավետիս (բարի լուր):

Նոր արքա ծնվեց
Բեթղեհեմ քաղաքում,
Մարդկանց որդիներ, օրհնեցեք,
Քանի որ նա մարմնացավ:

Երկնքում և երկրում անբավելին (անընդգրկելի)
Խանձարարուրի մեջ տեղավորվեց,
Իր հորից չլինելով
Սուրբ այրում բազմեց: