Домашняя работа

Упр.53

У нас дома есть холодильник, стол, стулья, телевизор, шкаф, посуда.

Я всегда помогаю маме. Я смотрю за маленьким  братиком, покупаю хлеб, выбрасываю мусор.

Упр.54

Бабочка  —  мотылек.

тревога—беспокойство

большая—огромная

разноцветная—пёстрая

летать—порхать

обманывать—врать,лгать

разбить—сломать

Реклама

21.03.18

Կետերի փոխարեն գրի’ր փակագծում տրված բառերըԸնդգծի´ր այն բառերըորոնք առանց փոփոխելու գրեցիր:

Կենդանաբանական այգու (այգի) տնօրենը պատմում Էր, որ այդ փիղը (փիղ) կապեր քանդելու հմուտ (հմուտ) վարպետ էր: Գիշրները նա  (համառորեն) ու համառորեն (ճարպկորեն) քանդում էր իր ոտքերը (ոտքեր) կապած պարանները: Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր ծխնիներից անաղմուկ հանել այն շինության (շինություն) դուռը, որտեղ նրան բանտել էին (բանտել): Չանհանգստացնելով խոր քնած սպասավորին (սպասավոր) նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս բնակիչներին (բնակիչներ) հետ ծանոթանալու:

  1. Բանաստեղծությունը ընթերցելուց հետո փորձիր նկարագրել գարունը՝ ինչպիսի՞ն էր այն։

2. Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր մակդիրները․ օրինակ՝ պայծառ գարուն։                                      Քնքշորեն սիրել, անուշ փայփայել մեկին, անափ երեկո, նուշ տագնապ, զանգերի կարկաչ,քնքուշ ձեռք։

3. Բաղաձայնների ուղղագրությունը։

Ըստ անհրաժեշտության լրացնել բ, պ կամ փ։
Գաբրիել, սփրթնել,  դարպաս, դարբին.ին, շամփուր, երբ,
իբրև, խաբել,  Հակոբ, համբերել,  համբույր,
փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոփ,
ապշել, սուրբ, սրբել,  ուրբաթ,  թփրտալ, աղբանոց,
ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

Տնային աշխատանք

05.03.18

  1. Ընդգծված բառերի և արտահայտությունների փոխարեն փակագծերում  տրվածներից մեկը գրի՛ր:

Որ խոսքը  կարճեր, ավելորդ  բաներ չէր ասի: (Կարճ կապեր, երկար չէր)

Պարանը կարճ էր. աշտարակի ծայրին չհասավ: (Կարճ կա­պեր. երկար չէր)

Գլուխը կախ էր ու սիրտը կոտրված: (խոնարհ էր. իջեցներ)

Դույլը ջրհորը կախեր թե չէ. թզուկը հայտնվելու էր: (խո­նարհ էր. իջեցներ)

Դռան Ժանգոտ փակի վրա ինչ-որ թուղթ դրեց ու գնաց: (Կողպեքի. ծածկի)

Եթե պատուհանը փակի, ցուրտ չի լինի: (Կողպեքի. ծածկի)

Տնային աշխատանք

  1. Է-Ե-ի ուղղագրությունը

Ըստ անհրաժեշտության լրացնել է կամ ե։
Այժմէական, անէական, անպատեհ, առէջ, առօրէական,
անվրեպ, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցէ,
էլեկտրաէներգիա, էմալե, ինչևէ, ինչևիցէ, լայնէկրան, խեցի, կրետ,
հէկ, հապճեպ, հիպոթեզ, հյուլ.…, հնեաբան, մանանեխ, մանրէ,
միջօրեական, որևէ, որևիցէ, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք,
տոթակզ, տրիոլետ, քրիստոնեական։

21.02.2018

 1. Տրված բառերը երեք խմբի բաժանի՛ր (գոյական , ածական, բայ), այդ խմբերի տարբերությունը  բացատրի՛ր:

Ծաղիկ,  ջինջ, վազել, բուրավետ, մեծ, ժամացույց, թրթռալ, թիավարել, ջուր,  ջրոտ, ուրախ,  ջրել, սար, մարդ, գնալ, ծաղ­կավետ, հրաշալի,  երեխա,  լողալ, վազվզել, մաքուր, նավաստի, օձ, ճկուն, սողալ, իջնել, բացվել, չխկչխկալ, սև, ինքնաթիռ, առվակ, պայծառ, գոռգոռալ, գարուն, բարձրանալ, սպիտակ, թիթեռ, պահակ, նավակ, գաղտնի, պահել, հատիկ, ոսկեզօծ, երկաթյա:

2.Տրված բառերից նորե՛րը կազմիր՝ ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցնելով): Այդ   ջածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս.

Ա) Աստղիկ, արկղիկ, թիթեռնիկ, թերթիկ, հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ:

Բ) Գետակ, նավակ, դռնակ (ն), թռչոնակ, որդիակ:

Գ) Խոզուկ, տաքուկ, գառնուկ(ն), հարսիկ (ն):

Առաջադրանք 1.

Նույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին մարզիկն ու հեծանվորդը: Որոշ ժամանակ անց մարզիկը անցել էր 17 կմ, իսկ նրանց միջև հեռավորությունը 8 կմ էր: Քանի՞ կմ էր անցել հեծանվորդը:
                                          Պատ․21

Առաջադրանք 2.

Երկու գնացք շարժվեցին C կայարանից: Առաջինը անցավ 73 կմ և հասավ H կայարան: Երկրորդը անցավ առաջինից 27 անգամ շատ ճանապարհ և հասավ S կայարան:
75133768.jpg
Գտիր հեռավորությունը C և S կայարանների միջև:
Պատասխան՝ CS=1973կմ:

Առաջադրանք 3.

Նույն կետից նույն ուղղությամբ  միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին մեքենան անցել էր 24 կմ, իսկ երկրորդը՝ 55կմ: Քանի՞ մ կարող է լինել այդ պահին հեռավորությունը նրանց միջև:
маш6.jpgмаш7.jpg
Պատ․31

Առաջադրանք 4.

Երկու ավտոբուս շարժվեցին ավտոկայանից: Առաջինը անցավ 32 կմ և հասավ նպատակակետին: Երկրորդը սկզբում անցավ առաջինից 2 անգամ քիչ ճանապարհ մինչև բենզալցակայանը, լիցքավորվեց, ապա շարունակեց ճանապարհը և անցավ ևս 292 կմ: Քանի՞ կմ անցավ երկրորդ ավտոբուսը:
ik.JPG
Պատասխան՝ 303կմ:

Առաջադրանք 5.

Բեռնատարը առաջին օրը անցավ 259 կմ, երկրորդ օրը՝ 111 կմ, իսկ երրորդ օրը նա անցավ առաջին և երկրորդ օրերում անցածից 33 կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ նա անցավ երրորդ օրը:
гр3.jpg
Պատասխան՝403 cկմ:

Առաջադրանք 6.

Կարենը վերադառնում էր դպրոցից տուն: Նույն շենքում ապրող Մարիամը տնից գնում էր դպրոց: Որոշ ժամանակ անց Կարենը անցել էր 426 մ, իսկ Մարիամը՝ 289 մ: Քանի՞ մետրից երեխաները կհանդիպեն, եթե դպրոցից տուն հեռավորությունը 773 մ է:
Լուծում426+339=773  գծագրով՝
Պատասխան՝339մետրից: